Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Çocuk Gelişimi Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Çocuk Gelişimi Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf