Öğr. Gör. Gökçen İLHAN ILDIZ

Bölüm Başkanı

   

Öğr. Gör. Meral DEVECİ

Program  Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Selen İLHAN ALP

Üye

Öğr. Gör. Ceylan ÖZBEK AYAZ

Üye

Öğr. Gör. Kaan DEMİROĞLU

Üye

Öğr. Gör. İsmail EROL

Üye